ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΟΣ ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ

Θεοφανώ Πασιουρτίδη

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της παιδοψυχιάτρου Θεοφανούς Πασιουρτίδη που διατηρεί ιατρείο στη Νέα Ερυθραία.Η ιστοσελίδα αυτή έχει σαν σκοπό την ενημέρωση του κοινού για θέματα που αφορούν τη φυσιολογική, ομαλή ανάπτυξη των παιδιών, θέματα που απασχολούν γονείς και εφήβους κατά την περίοδο της εφηβείας καθώς και διαταραχές που άπτονται της παιδοψυχιατρικής ειδικότητας. Μπορείτε να ανατρέξετε στα ήδη υπάρχοντα θέματα ή να υποβάλετε το δικό σας ερώτημα.

Η Θεοφανώ Πασιουρτίδη είναι Παιδοψυχίατρος με άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος και είναι εγγεγραμμένη στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και στην Παιδοψυχιατρική Εταιρεία Ελλάδος. Το ιατρείο της βρίσκεται στην οδό Τατοΐου 122 και Παρθενώνος 1-3 στη Νέα Ερυθραία.

Η ανάπτυξη του παιδιού, ορισμένες φορές, μπορεί να παρουσιάσει κάποιες αποκλίσεις από τα συνήθη πρότυπα ανάπτυξης. Όταν οι αποκλίσεις αυτές είναι επίμονες και σοβαρές, αναστατώνουν, εύλογα, το οικογενειακό περιβάλλον και οι γονείς αντιλαμβάνονται την ανάγκη μιας κλινικής ταυτοποίησης και αντιμετώπισης των διαταραχών του παιδιού ή του εφήβου.

Η έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και ο σχεδιασμός εξατομικευμένης προσέγγισης των διαταραχών του εκάστοτε ατόμου είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ορθή αντιμετώπιση. 

Η παιδοψυχίατρος Θεοφανώ Πασιουρτίδη, στο ιατρείο της στη Νέα Ερυθραία, εκτιμά και αξιολογεί όλους τους παράγοντες που μπορεί να σχετίζονται με την εμφάνιση διαταραχών στη συμπεριφορά, το συναίσθημα και τη νοητική λειτουργία παιδιών και εφήβων.

Στόχος της, η έγκαιρη και ορθή διάγνωση των ψυχικών διαταραχών λαμβάνοντας πληροφορίες από τους γονείς και εξετάζοντας το παιδί ή τον έφηβο.

Εν συνεχεία, σχεδιάζεται η καταλληλότερη θεραπευτική παρέμβαση. Όπου χρειάζεται συνεργάζεται και με άλλους θεραπευτές, όπως λογοθεραπευτές, εργοθεραπεύτες, ειδικούς παιδαγωγούς αλλά και με άλλες ιατρικές ειδικότητες.